CBA
比赛时间:2024-05-02 19:35
浙江稠州金租
90 -125
完场
新疆伊力特

统计
让分
胜负
总分
预测
积分排名
新疆伊力特
全场 排名 胜率
52 41 11 106.8 96.7 - 2 78.8%
26 24 2 112.73 96.31 16.42 - 92.31%
26 17 9 100.81 97.04 3.77 - 65.38%
浙江稠州金租
全场 排名 胜率
52 41 11 109 98.1 - 3 78.8%
26 25 1 109.27 93.04 16.23 - 96.15%
26 16 10 108.65 103.12 5.53 - 61.54%
历史对战 
日期 赛事 主场 比分 客场 盘路 大小
2024-01-24 20:00 CBA 新疆伊力特 134-102 浙江稠州金租 5.5
200.5
2024-01-15 19:35 CBA 浙江稠州金租 107-87 新疆伊力特 2.5
199.5
2023-10-28 20:00 CBA 新疆伊力特 116-107 浙江稠州金租 -3.5
199.5
2023-03-22 19:35 CBA 浙江稠州金租 113-92 新疆伊力特 12.5
195.5
2022-10-20 15:30 CBA 新疆伊力特 93-107 浙江稠州金租 -7.5
195.5
2022-01-14 15:00 CBA 浙江稠州金租 98-91 新疆伊力特 9.5
205.5
2021-12-27 19:35 CBA 新疆伊力特 102-107 浙江稠州金租 -3.5
203.5
2021-03-15 19:35 CBA 浙江稠州金租 123-108 新疆伊力特 2.5
208.5
2021-02-06 19:35 CBA 新疆伊力特 99-93 浙江稠州金租 2.5
214.5
2020-01-05 19:35 CBA 浙江稠州金租 111-120 新疆伊力特 2.5
225.5
近10场,胜 46 胜率 40%
走势
走势
新疆伊力特
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 5 1 0 83.33% 1 0 5 83.33%
主场 4 4 0 0 100% 1 0 3 75%
客场 2 1 1 0 50% 0 0 2 100%
近6场
浙江稠州金租
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 4 1 1 66.67% 4 0 2 33.33%
主场 3 2 0 1 66.67% 1 0 2 66.67%
客场 3 2 1 0 66.67% 3 0 0 0%
近6场
场均得分/失分
场均得分/失分
新疆伊力特 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 24.2 19.6 29.6 21.8 25.6 25.6 24.2 18.4 0 0 103.6 85.4
主场 3 26 20 31 22 28.67 23.67 28.33 18 0 0 114 83.67
客场 3 26 20 31 22 28.67 23.67 28.33 18 0 0 114 83.67
浙江稠州金租 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 28.4 24.4 28.6 27.8 24.6 24.6 32 29 0 0 113.6 105.8
主场 3 29.33 26 26.33 27 24.33 22 32 25.33 0 0 111.99 100.33
客场 2 22 27 29 32 28.5 25 34.5 32 0 0 114 116
未来赛程
未来赛程
新疆伊力特
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
2024-05-04 19:35
CBA
新疆伊力特 浙江稠州金租 2
2024-05-07 19:35
CBA
浙江稠州金租 新疆伊力特 3
2024-05-09 19:35
CBA
浙江稠州金租 新疆伊力特 2
浙江稠州金租
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
2024-05-04 19:35
CBA
新疆伊力特 浙江稠州金租 2
2024-05-07 19:35
CBA
浙江稠州金租 新疆伊力特 3
2024-05-09 19:35
CBA
浙江稠州金租 新疆伊力特 2
相关文章