CBA
比赛时间:2024-05-11 19:35
广东华南虎
95 -116
完场
辽宁本钢

统计
让分
胜负
总分
预测
积分排名
辽宁本钢
全场 排名 胜率
52 43 9 103.5 93.9 - 1 82.7%
26 23 3 104.38 89.96 14.42 - 88.46%
26 20 6 102.58 97.77 4.81 - 76.92%
广东华南虎
全场 排名 胜率
52 37 15 110.6 103.6 - 4 71.2%
26 20 6 115.08 102.81 12.27 - 76.92%
26 17 9 106.19 104.42 1.77 - 65.38%
历史对战 
日期 赛事 主场 比分 客场 盘路 大小
2024-05-08 19:35 CBA 广东华南虎 90-107 辽宁本钢 8.5
206.5
2024-05-06 19:35 CBA 广东华南虎 98-82 辽宁本钢 1.5
208.5
2024-05-03 19:35 CBA 辽宁本钢 94-110 广东华南虎 9.5
207.5
2024-05-01 19:35 CBA 辽宁本钢 119-97 广东华南虎 10.5
206.5
2024-03-15 19:35 CBA 广东华南虎 119-94 辽宁本钢 -3.5
205.5
2024-01-21 19:35 CBA 广东华南虎 97-104 辽宁本钢 1.5
203.5
2024-01-01 19:35 CBA 辽宁本钢 104-93 广东华南虎 7.5
203.5
2023-10-29 19:35 CBA 辽宁本钢 106-97 广东华南虎 -2.5
202.5
2023-01-18 19:35 CBA 广东华南虎 108-99 辽宁本钢 -4.5
198.5
2022-12-14 19:35 CBA 辽宁本钢 85-99 广东华南虎 4.5
187.5
近10场,胜 55 胜率 50%
走势
走势
辽宁本钢
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 4 1 1 66.67% 2 0 4 66.67%
主场 3 2 0 1 66.67% 2 0 1 33.33%
客场 3 2 1 0 66.67% 0 0 3 100%
近6场
广东华南虎
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 4 1 1 66.67% 2 0 4 66.67%
主场 2 1 0 1 50% 0 0 2 100%
客场 4 3 1 0 75% 2 0 2 50%
近6场
场均得分/失分
场均得分/失分
辽宁本钢 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 25.8 24.8 24.6 21 24.2 23.8 25 26.6 0 0 99.6 96.2
主场 2 29 29.5 22 24.5 26.5 22 29 27.5 0 0 106.5 103.5
客场 2 29 29.5 22 24.5 26.5 22 29 27.5 0 0 106.5 103.5
广东华南虎 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 26.8 23.8 26.4 21.8 22.8 25.2 26.6 25.8 0 0 102.6 96.6
主场 2 23.5 22 20 24.5 23.5 24.5 27 23.5 0 0 94 94.5
客场 3 30 24 27.67 23 21.67 26.33 28.67 25 0 0 108.01 98.33
未来赛程
未来赛程
辽宁本钢
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
广东华南虎
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
相关文章