WNCAA
比赛时间:2023-03-20 09:30
斯坦福大学女篮
49 -54
完场
密西西比女篮

统计
让分
胜负
总分
预测
历史对战 
走势
走势
密西西比女篮
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 6 0 0 100% 2 0 4 66.67%
主场 1 1 0 0 100% 0 0 1 100%
客场 5 5 0 0 100% 2 0 3 60%
近6场
斯坦福大学女篮
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 5 0 1 83.33% 6 0 0 0%
主场 2 1 0 1 50% 2 0 0 0%
客场 4 4 0 0 100% 4 0 0 0%
近6场
场均得分/失分
场均得分/失分
密西西比女篮 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 15.6 12.2 19.4 12.6 20.6 16.2 17 15.8 0 0 72.6 56.8
主场 1 16 22 12 8 13 20 19 19 0 0 60 69
客场 1 16 22 12 8 13 20 19 19 0 0 60 69
斯坦福大学女篮 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 11.4 16.8 13.4 19.4 18.6 18.8 18.4 18 5 2.8 66.8 75.8
主场 2 11 14 15 18 21.5 15 15.5 19 12.5 7 75.5 73
客场 3 18.67 11.67 20.33 12.33 21.33 16.67 17.33 20.33 0 0 77.66 61
未来赛程
未来赛程
密西西比女篮
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
斯坦福大学女篮
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
相关文章