WNCAA
比赛时间:2023-03-20 07:00
犹他大学女篮
63 -56
完场
普林斯顿女篮

统计
让分
胜负
总分
预测
历史对战 
走势
走势
普林斯顿女篮
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 6 0 0 100% 2 0 4 66.67%
主场 3 3 0 0 100% 2 0 1 33.33%
客场 3 3 0 0 100% 0 0 3 100%
近6场
犹他大学女篮
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 3 1 2 50% 4 0 2 33.33%
主场 2 0 0 2 0% 1 0 1 50%
客场 4 3 1 0 75% 3 0 1 25%
近6场
场均得分/失分
场均得分/失分
普林斯顿女篮 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 16.6 12.2 12.8 17.2 12.8 16.6 13.8 9.4 0 0 56 55.4
主场 2 15 17 17 19 21.5 10.5 14 11 0 0 67.5 57.5
客场 2 15 17 17 19 21.5 10.5 14 11 0 0 67.5 57.5
犹他大学女篮 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 14.6 20.6 19 18.8 23.4 21.6 17.2 22 0 0 74.2 83
主场 1 16 23 15 6 21 22 22 18 0 0 74 69
客场 4 20 14.25 22 20 21.5 24 23 16 0 0 86.5 74.25
未来赛程
未来赛程
普林斯顿女篮
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
犹他大学女篮
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
相关文章