NCAA
比赛时间:2023-03-20 05:30
斯泰森大学
83 -87
完场
威斯康星大学密尔沃基分校

统计
让分
胜负
总分
预测
积分排名
威斯康星大学密尔沃基分校
全场 排名 胜率
32 21 11 78.34 73.84 - 2 66%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
斯泰森大学
全场 排名 胜率
30 17 13 76.6 73.33 - 5 57%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
历史对战 
走势
走势
威斯康星大学密尔沃基分校
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 2 4 0 33.33% 6 0 0 0%
主场 0 0 0 0 - 0 0 0 -
客场 6 2 4 0 33.33% 6 0 0 0%
近6场
斯泰森大学
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 1 5 0 16.67% 6 0 0 0%
主场 0 0 0 0 - 0 0 0 -
客场 6 1 5 0 16.67% 6 0 0 0%
近6场
场均得分/失分
场均得分/失分
威斯康星大学密尔沃基分校 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 34.8 34.6 40.2 42.6 0 0 0 0 3.4 2 78.4 79.2
主场 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯泰森大学 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 37.2 37.2 40.6 47.6 0 0 0 0 0 0 77.8 84.8
主场 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未来赛程
未来赛程
威斯康星大学密尔沃基分校
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
斯泰森大学
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
相关文章