NBA-G
比赛时间:2023-01-27 11:00
盐湖城之星
116 -99
完场
G联盟引爆者

统计
让分
胜负
总分
预测
历史对战 
日期 赛事 主场 比分 客场 盘路 大小
2022-11-29 10:00 NBA-G 盐湖城之星 121-90 G联盟引爆者
2022-11-19 11:00 NBA-G G联盟引爆者 112-107 盐湖城之星
2022-11-07 09:00 NBA-G G联盟引爆者 119-120 盐湖城之星 3.5
235.5
2021-12-16 11:00 NBA-G G联盟引爆者 114-111 盐湖城之星
2021-12-14 11:00 NBA-G G联盟引爆者 92-95 盐湖城之星
近5场,胜 23 胜率 40%
走势
走势
G联盟引爆者
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 0 0 0 0% 0 0 0 0%
主场 0 0 0 0 - 0 0 0 -
客场 0 0 0 0 - 0 0 0 -
近6场
盐湖城之星
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 0 0 0 0% 0 0 0 0%
主场 0 0 0 0 - 0 0 0 -
客场 0 0 0 0 - 0 0 0 -
近6场
场均得分/失分
场均得分/失分
G联盟引爆者 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 31.4 35.2 25.4 31.6 28 28.4 27 25 0 0 111.8 120.2
主场 3 32 37.33 26.67 32.33 27.33 29.33 28 27.67 0 0 114 126.66
客场 3 32 37.33 26.67 32.33 27.33 29.33 28 27.67 0 0 114 126.66
盐湖城之星 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 30.8 27.8 30.2 29 28.6 31.4 26.8 32.6 0 0 116.4 120.8
主场 2 24.5 32 27 34 30 27.5 27 26.5 0 0 108.5 120
客场 3 30 30 27.67 30.33 29.33 32.33 27 36.33 0 0 114 128.99
未来赛程
未来赛程
G联盟引爆者
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
盐湖城之星
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
2023-01-31 10:00
NBA-G
盐湖城之星 孟菲斯喧嚣 4
2023-02-01 10:00
NBA-G
盐湖城之星 孟菲斯喧嚣 1
相关文章