NCAA
比赛时间:2023-01-27 08:00
爱荷华大学
61 -63
完场
密歇根州立大学

统计
让分
胜负
总分
预测
积分排名
密歇根州立大学
全场 排名 胜率
22 14 8 68.95 66.14 - 9 64%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
爱荷华大学
全场 排名 胜率
22 14 8 81.5 73.27 - 8 64%
- - - - - - - -
- - - - - - - -
历史对战 
日期 赛事 主场 比分 客场 盘路 大小
2022-02-23 08:00 NCAA 爱荷华大学 86-60 密歇根州立大学 6.5
153.0
2021-02-14 03:30 NCAA 密歇根州立大学 58-88 爱荷华大学 -5.5
152.5
2021-02-03 08:00 NCAA 爱荷华大学 84-78 密歇根州立大学 10.5
156.0
2020-02-26 08:00 NCAA 密歇根州立大学 78-70 爱荷华大学 7.5
151.5
2019-01-25 08:00 NCAA 爱荷华大学 67-82 密歇根州立大学 -5.5
156.5
2018-12-04 07:30 NCAA 密歇根州立大学 90-68 爱荷华大学 10.0
158.0
2017-02-12 07:00 NCAA 密歇根州立大学 77-66 爱荷华大学 7.0
149.5
近7场,胜 43 胜率 57.14%
走势
走势
密歇根州立大学
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 4 2 0 66.67% 4 0 2 33.33%
主场 3 3 0 0 100% 1 0 2 66.67%
客场 3 1 2 0 33.33% 3 0 0 0%
近6场
爱荷华大学
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 4 2 0 66.67% 5 0 1 16.67%
主场 3 3 0 0 100% 2 0 1 33.33%
客场 3 1 2 0 33.33% 3 0 0 0%
近6场
场均得分/失分
场均得分/失分
密歇根州立大学 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 31.8 32.4 33.2 38.6 0 0 0 0 0 0 65 71
主场 2 30.5 28.5 36 32 0 0 0 0 0 0 66.5 60.5
客场 2 30.5 28.5 36 32 0 0 0 0 0 0 66.5 60.5
爱荷华大学 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 38 40.6 43.8 37 0 0 0 0 2.8 1 84.6 78.6
主场 3 41 42 42.67 36.33 0 0 0 0 4.67 1.67 88.34 80
客场 2 38.5 33.5 38 45.5 0 0 0 0 0 0 76.5 79
未来赛程
未来赛程
密歇根州立大学
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
2023-01-30 01:15
NCAA
普渡大学 密歇根州立大学 3
2023-02-05 01:00
NCAA
密歇根州立大学 罗格斯大学纽瓦克分校 6
爱荷华大学
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
2023-01-30 03:00
NCAA
爱荷华大学 罗格斯大学纽瓦克分校 3
2023-02-05 03:30
NCAA
爱荷华大学 伊利诺伊大学 6
相关文章