NBA-G
比赛时间:2023-03-20 04:30
G联盟引爆者
90 -120
完场
斯托克顿国王

统计
让分
胜负
总分
预测
历史对战 
日期 赛事 主场 比分 客场 盘路 大小
2022-12-12 09:00 NBA-G G联盟引爆者 102-128 斯托克顿国王 -1.5
229.5
2022-12-01 11:00 NBA-G G联盟引爆者 111-113 斯托克顿国王
2022-03-07 04:00 NBA-G 斯托克顿国王 108-104 G联盟引爆者
2021-11-30 11:00 NBA-G 斯托克顿国王 86-96 G联盟引爆者
2021-11-29 06:00 NBA-G 斯托克顿国王 111-114 G联盟引爆者
近5场,胜 32 胜率 60%
走势
走势
斯托克顿国王
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 0 0 0 0% 0 0 0 0%
主场 0 0 0 0 - 0 0 0 -
客场 0 0 0 0 - 0 0 0 -
近6场
G联盟引爆者
让球盘 总分盘
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 走水 小分率
6 0 0 0 0% 0 0 0 0%
主场 0 0 0 0 - 0 0 0 -
客场 0 0 0 0 - 0 0 0 -
近6场
场均得分/失分
场均得分/失分
斯托克顿国王 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 29 35.4 29.6 30.2 32 29.8 30 26.6 0 0 120.6 122
主场 3 30 32.33 31 30.67 30.33 30.33 31.67 24.67 0 0 123 118
客场 3 30 32.33 31 30.67 30.33 30.33 31.67 24.67 0 0 123 118
G联盟引爆者 (近五场)
第一节 第二节 第三节 第四节 加时赛 全场
全场
5 29.8 28.6 32.6 28.8 30 27.8 24.8 26 0 0 117.2 111.2
主场 2 26.5 28.5 33.5 30 25.5 40.5 29.5 27 0 0 115 126
客场 3 30.67 30 34.33 25.67 23 29.33 23.33 23.67 0 0 111.33 108.67
未来赛程
未来赛程
斯托克顿国王
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
2023-03-23 10:00
NBA-G
斯托克顿国王 墨西哥城队长 3
2023-03-25 02:00
NBA-G
斯托克顿国王 墨西哥城队长 2
G联盟引爆者
日期赛事 主队 客队 间隔(天)
2023-03-24 10:00
NBA-G
G联盟引爆者 俄克拉荷马城蓝色 4
2023-03-26 08:00
NBA-G
南湾湖人 G联盟引爆者 2
相关文章